Om

Deep Blue Solutions tilbyr en rekke spesialiserte tjenester

  • ROV inspeksjon av brygger, kaianlegg, damanlegg for vannkraft og tunnelinspeksjon i vannkrafttunneler og innmåling av vannledninger.
  • Droneinspeksjon av fjellskrenter, bygninger, kraftlinjer og damanlegg.
  • Subseaoperatøter for offshore operasjoner
  • ROV operatører for offshore operasjoner.
  • Arbeidsdykking
  • Engineering

 

 

 

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress